LagerExperten Webbutiken

Lagerexperten säljer och installerar även arkivhyllor med flyttmekanism. Sådana arkivhyllor är mycket utrymmessnåla. Normalt lämnar man en servicekorridor per tio rader av dubbla hyllor. För att komma åt pärmar eller mappar använder arkivarien en vevmekanism för att åstadkomma en korridor vid den nödvändiga hyllraden.


Arkivhyllor utförs med längd, djup och höjd efter kundens specialönskemål enligt ordern. Justeringsintervallet för hyllplan är 25 mm. Alla hyllor tillverkas med slutna gavlar i standardutförande.


Skjuthyllor som vi tillhandahåller flyttas mycket lätt även vid stora laster. Detta tack vare att hylltillverkaren har flera årtiondens erfarenhet i branschen.
När särskilt tunga arkivlådor eller andra varor ska förvaras på en skjuthylla monteras en klassisk lagerhylla på rörliga vagnar. En lagerhylla har större bärförmåga än en arkivhylla. Om man använder lagerhyllor kan även hyllplan med större mått användas.


Nyhet: det förmånligaste systemet med förzinkade skjuthyllor finns nu tillgängligt.

Visa/Dölja ytterligare information

Lagerexperten säljer och installerar även arkivhyllor med flyttmekanism. Sådana arkivhyllor är mycket utrymmessnåla. Normalt lämnar man en servicekorridor per tio rader av dubbla hyllor. För att komma åt pärmar eller mappar använder arkivarien en vevmekanism för att åstadkomma en korridor vid den nödvändiga hyllraden.


Arkivhyllor utförs med längd, djup och höjd efter kundens specialönskemål enligt ordern. Justeringsintervallet för hyllplan är 25 mm. Alla hyllor tillverkas med slutna gavlar i standardutförande.


Skjuthyllor som vi tillhandahåller flyttas mycket lätt även vid stora laster. Detta tack vare att hylltillverkaren har flera årtiondens erfarenhet i branschen.
När särskilt tunga arkivlådor eller andra varor ska förvaras på en skjuthylla monteras en klassisk lagerhylla på rörliga vagnar. En lagerhylla har större bärförmåga än en arkivhylla. Om man använder lagerhyllor kan även hyllplan med större mått användas.


Nyhet: det förmånligaste systemet med förzinkade skjuthyllor finns nu tillgängligt.

PRODUKTKATALOG